Könyvtárunkról

Izsák község öröksége 1945 után (az akkor még) falu két olvasóköre: a katolikus és a református olvasókör volt. Vasárnap délelőttönként az istentisztelet után idejártak az emberek beszélgetni, kártyázgatni és könyvet kölcsönözni. Az olvasókörök két helyiségből álltak. Az egyikben asztalok és székek, a másikban pedig 1-2 db szekrény volt, melyben könyveket tartottak.  1948-ban összevonták a két olvasókört.  A Népkönyvtár a Kultúrotthonban kapott helyiséget, s itt kezdte meg működését 1949-ben.

1958-ban országszerte megindult a Könyvtárak Tanácsi kézbe adása.  1959. május 1-jén a helyi Tanács és a Megyei Könyvtár kölcsönös megállapodás szerint az intézményt a MEDOSZ vette át, s mint körzeti  MEDOSZ könyvtár működött 1962 végéig.  1961. március 31.-én a könyvtár önálló otthonra lelet az – akkor még község – központjában a Dózsa tér 3. szám alatt. 1988-ban a Nagyközségi Könyvtár felvette Szily Kálmán nevét, születésének 150. évfordulójára. (Izsák, 1838. június 29.Budapest, 1924. július 24., fizikus, nyelvész, műegyetemi tanár, tudományszervező, az Akadémia főtitkára, majd főkönyvtárnoka. )

A Könyvtár 1993-ban költözött a Kossuth Lajos utca 54. szám alá, majd 2017-ben az újonnan épült iskolában kapott különbejáratú elhelyezést, a Kossuth Lajos u. 39. alatt, jelenleg is itt működik az intézmény. Könyvtárunk az Izsáki ÁMK keretében működő általános gyűjtőkörű, önkormányzati fenntartású közművelődési könyvtár.

  •   A közkönyvtárak feladata Oktatás támogatása (az egyéni és önállóan folytatott tanulmányokat éppúgy mint az iskolarendszerű oktatás minden szintjét).
  • A közkönyvtár információs központ, amelynek feladata mindenfajta ismeret hozzáférhetővé tétele megszorítás és korlátozás nélkül.
  • A közkönyvtárnak a hagyományos könyvtári gyűjtemény és szolgáltatások fejlesztése mellett egyaránt fontos feladata, hogy hozzáférhetővé tegye a világhálót és az onnan elérhető óriás mennyiségű ismeretanyagot és segítsen az eligazodásban.
  • A közkönyvtáraknak a hagyományos funkcióik – kulturális örökség megőrzése és terjesztése – mellett, mint kulturális és társadalmi központnak is erősödik a szerepe.

A kulturális alapszolgáltatás minden állampolgárnak a művelődéshez és az információhoz való elemi joga. Az Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtár alapszolgáltatásai -tehát valamennyi dokumentum helybeni használata a könyvek kölcsönzése, könyvtárközi kölcsönzés igénybe vétele és a számítógépek használata – mind a mai napig ingyenesek. Emellett könyvtárunkban, fénymásolás, szkennelés, nyomtatás is igényelhető.